۲۶ فروردین، ۱۳۹۱

ارتش سودان می گويد آماده تصرف يک شهر نفتی است

همزمان با افزايش تنش بين سودان و سودان جنوبی بر سر يک منطقه نفتی ، ارتش سودان می گويد در حال حرکت برای تصرف شهر نفتی" حقليق"  است.

دولت خارطوم می گويد اين شهر از سوی ارتش کشور تازه تاسيس سودان جنوبی اشغال شده است .

رويترز گزارش داده که اتحاديه افريقا خواستار خويشتنداری دو طرف شده است .

هواپيماهای  سودان روز پنجشنبه نيز مرکز يک استان سودان جنوبی را بمباران کردند .

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر