۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

وزارت کشور ایران : برای راهپیمایی در روز کارگر درخواستی نشده است

محمود عباس‌زاده،  دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشورایران به خبرگزاری مهرگفته است که خانه کارگر برای صدور مجوز راهپیمایی در اول ماه، روز جهانی کارگر، درخواستی نکرده است. 
او افزوده است که در صورت درخواست خانه کارگر  این کمیسیون درباره آن تصمیم می گیرد.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر