۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

به گزارش اداره انرژی آمریکا، عرضه جهانی نفت در دوماه گذشته افزایش یافته است

گزارش «ادارۀ اطلاعات انرژی آمریکا» حاکیست که به رغم کاهش تولید نفت ایران در اثر تحریم ها، عرضۀ جهانی نفت در دوماه گذشته (ماه های مارس و آوریل) افزایش داشته است.
براساس قانون تحریم ایران که در دسامبر گذشته به امضای رئیس جمهوری آمریکا رسید، اداره اطلاعات انرژی آمریکا موظف است هر دو ماه یکبار گزارشی در باره وضعیت نفت ایران و جهان تهیه کند.
بر اساس گزارش تازۀ این سازمان، تولید نفت ایران نسبت به سال گذشته روزانه ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. در عوض تولید نفت عربستان سعودی روزانه ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
به گزارش این سازمان آمریکایی، توانایی تولید نفت ایران نیز  به دلیل عدم سرمایه گذاری کاهش یافته است.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر