۰۸ اردیبهشت، ۱۳۹۱

وزیرعلوم میگوید کنکور دانشگاهها تا سال 93 حذف خواهد شد

"کامران دانشجو" وزیرعلوم تحقیقات و فناوری میگوید کنکور دانشگاهها تا سال 93 حذف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وزیر علوم روز پنج شنبه اعلام کرد، کمیسیون ماده چهار تصمیم گرفته است که در سال 92 و 93 کنکور قابلیت حذف پیدا کند.
کامران دانشجو افزود در حال حاضر در برخی رشته ها نیاز به رقابت وجود ندارد و در برخی رشته ها هنوز رقابت داوطلبان مشاهده می شود.
به گفته وی در این زمینه باید به تدریج با تصمیم گیری در کمیسون، جهت حذف کنکور آنها را تصویب کنیم.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر