۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

عربستان سفارت و کنسولگری های اين کشور را در مصر تعطيل کرد

عربستان سعودی سفارتخانه و کنسولگری های اين کشور را در قاهره بست. خبرگزاری دولتی عربستان با اعلام این خبر گفته است که سفير اين کشور در قاهره برای مشورت فراخوانده شده است. اين خبرگزاری، دليل اين اقدام را «تظاهرات غيرموجه» در مصر عليه عربستان و تلاش برای تهاجم به سفارت خانه و کنسولگری های اين کشورکه امنيت کارکنان آنها را تهدید می کند، اعلام کرده است.  ساعاتی پیش از آن، صدها تن در اعتراض به بازداشت يک وکيل مصری فعال حقوق بشردرعربستان درمقابل سفارت اين کشور در قاهره تجمع کرده بودند.
عربستان می گوید این شخص به اتهام اهانت به پادشاه و همراه داشتن قرص های مخدر بازداشت شده است. .

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر