۰۸ اردیبهشت، ۱۳۹۱

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید اجرای طرح هدفمندی اختلال در سیستم اقتصادی و نارضایتی در پی دارد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه، با بیان اینکه «مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها بخوبی اجرا نشده است» گفت: اگر فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود کنترل تورم از دست دولت خارج و نارضایتی اقتصادی افزایش می‌یابد و سیستم اقتصادی مختل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا: سید جواد زمانی افزود اگر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با روش فاز اول بخواهد اجرا شود قطعا جو بازار و اقتصاد کشور بهم خواهد خورد.

وی در ادامه بیان کرد: یارانه‌های واریزی به حساب مردم بغیر از حساب درآمدی هدفمندی یارانه‌ها و ذخیره ارزی از هیچ کجای دیگر و افراد خاصی تامین نمی‌شود.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر