۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

عکس/مصباح، کوچک زاده، رسایی وحسینیان در یک قاب

 به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه در برابر رقیبی که اشتراکات زیادی با ما دارد نباید مثل یک برانداز برخورد کنیم با اشاره به خطر جریان انحرافی گفت: اگر از جریان انحرافی غفلت شود و بتوانند فرصتی برای ترویج افکار خود پیدا کنند خطرشان از همه خطرهای گذشته بیشتر است.


 


View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر