۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

پلیس مالزی معترضان را متفرق کرد

پلیس مالزی معترضان خواستار اصلاح قانون انتخابات را با ماشین های آبپاش و پرتاب گاز اشک آور متفرق کرد. هزاران تن در مرکز کوالا-لامپور به دعوت احزاب مخالف گردهم آمده بودند. وزارت کشور مالزی می گوید مخالفان مجوز تظاهرات دریافت نکرده بودند

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر