۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۱

«۷ ميليون و ۵۰۰ هزار حاشيه‌نشين در ايران زندگی می‌کنند»

دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی در شمال غرب کشور گفت: در ايران، ۷ ميليون و ۵۰۰ هزار حاشيه نشين وجود دارد و افزود: ۵ ميليون تن از اين حاشيه نشينان در شهر تهران زندگی می کنند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، وحيد کاظم زاده همچنين گفت: در تبريز ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر حاشيه نشين زندگی می‌کنند.

وی در عين حال بر اين نکته تأکيد کرد بيشتر کودکان کار، گدايان، دستفروشان، فروشندگان مواد مخدر و سارقان از مناطق حاشيه نشين هستند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر