۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

سانحه برای پرواز ایران ایر در مسیر دبی به تهران: پرنده هواپیما را زمین گیر کرد

«بازتاب» پرواز 658 هما از مقصد دوبی که قرار بود 23:50 دقیقه در فرودگاه امام خمینی بنشیند به تهران نرسید و سانحه غیرمترقبه ای باعث فرود اضطراری این هواپیما در بندرعباس شد.


خبر تکمیل می شود

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر