۰۸ اردیبهشت، ۱۳۹۱

فرانسوا اولاند: در صورت پیروزی قانون منع برقع را حفظ می‌کنم

فرانسوا اولاند، یکی از دو نامزدی که به مرحله‌ی دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه یافته است، می‌گوید در صورت انتخاب شدن قانون منع پوشش برقع و نقاب برای زنان را تغییر نخواهد داد.

قانون ممنوعیت پوشاندن کامل چهره در محیط‌های عمومی در دوران زمامداری نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فعلی فرانسه، تصویب شد و انتقادهایی فراوان نیز به همراه داشت.

فرانسوا اولاند و نیکولا سرکوزی، که ده روز دیگر در مرحله‌ی دوم انتخابات به رقابت خواهند پرداخت، هر دو در صدد جلب حدود شش‌ونیم میلیون رأیی هستند که به ماری لوپِن، از جناح راست افراطی فرانسه، تعلق گرفت.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر