۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

پرونده خبرنگار شبکه «سحر» به دادگاه آذربایجان رفت

تحقیقات پرونده خبرنگار شبکه تلویزیونی «سحر» پایان یافت.روزنامه «پارالل» چاپ آذربایجان نوشت:تحقیقات پرونده آبگول سلیمان اف روحانی آذربایجانی و آنار بایراملی خبرنگار شبکه تلویزیونی «سحر» به پایان رسیده و هم اکنون پرونده این افراد جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.آنار قاسملی وکیل متهمان فوق الذکر با اعلام این مطلب گفته است که زمان برگزاری دادگاه ها در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.گفتنی است که آبگول سلیمان اف به اتهامات فروش، نگهداری و تهیه اسلحه گرم، ایجاد تنفر دینی و دشمنی با توسل به زور و تهدید و سازماندهی تخلفات نظم اجتماعی در وزارت امنیت ملی بسر می برد.آنار بایراملی نیز به اتهام حمل مواد مخدر در بازداشتگاه بازجویی باکو بسر می برد.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر