۰۱ اردیبهشت، ۱۳۹۱

محمدرضا معتمدنیا در نامه به رهبری میگوید: «شجاعت داشته باشید و خواست ملت را بپذیرید»

محمدرضا معتمدنیا زندانی سیاسی در نامه ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای میگوید: «شجاعت داشته باشید و خواست ملت را بپذیرید». به گزارش وبسایت کلمه این زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا بسر می برد، ضمن انتقاد از عملکرد رهبری، سوال هایی را مطرح کرده است.
محمدرضا معتمدنیا در نامه خود میگوید: «اینک شما بر سر یک دوراهی تاریخی قرار دارید، یک راه همسویی با اراده ملت و احترام به حق انتخاب آزادانه آنان بر سرنوشتشان است»  وی میافزاید: «انتخاب دیگر تقابل با ملتی است که طی ۱۵۰ سال گذشته خیزش و انقلاب را در مقابل حاکمیت فردی و تحمیل اراده سلطانی سامان داده و به سرانجام رسانده است.» محمد رضا معتمدنیا به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که «فرصت را دریابید چه بسا که در آینده با الزام ها روبرو شوید نه با انتخاب ها».

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر