۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۱

سوریه کوفی عنان را به تشویق تروریست ها متهم کرد

روزنامه دولتی الثوره در سوریه، کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را به تشویق تروریست ها متهم کرد.
این روزنامه روز شنبه نوشت که کوفی عنان به گزارش های ناظران خود می نازد و بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل می تواند هر اتهامی را که به او القاء شده به سوریه بزند، اما آنها به وعده های خود عمل نکرده اند.
روزنامه الثوره برخی کشورهای عر ب و غیره را به نادیده گرفتن بمب گذاری ها در سوریه متهم کرده است.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر