۱۲ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از دروازه شميران تهران در سال 1290


img98.com Image Upload Center