۱۳ آذر، ۱۳۸۸

کمپین سازمان ملل برای حذف خشونت علیه زنان افغانستان


سازمان ملل متحد، در کنفرانسی مطبوعاتی فراخوانی16 روزه برای حذف خشونت علیه زنان در افغانستان را اعلام کرد.در طول این کمیین که در "روز حقوق بشر" پایان خواهد یافت، سازمان ملل متحد از فعالیتهایی که در سراسر افغانستان به منظور ارتقاء سطح آگاهی با هدف "بسیج" یا "افزایش توجه به مسئله خشونت" علیه زنان افغان، صورت می‌گیرد، حمایت خواهد کرد.
نورا نایلند، نماینده حقوق‌بشرسازمان‌ملل در افغانستان گفت که بر اساس تحقیق انجام شده، تجاوز جنسی در تمام نقاط افغانستان، در تمامی جوامع و گروه‌های اجتماعی گسترده است. وی معتقد است که زنان و دختران (افغان) در منازل خویش، در روستاها و حتی در بازداشت در معرض خطر تجاوز (جنسی) می‌باشند و شرمساری پس از تجاوز، بیشتر گریبانگیر قربانیان می‌باشد تا عاملین تجاوز و اغلب این قربانیان می‌باشند که برای "زنا" و یا "زنای محصنه" تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. وی تصریح می‌کند که هیچ مفاد قانونی صریح و روشنی در افغانستان، عمل تجاوز جنسی را جرم نمی‌داند.
ضیا مبالق، مدیر "مرکز بین‌المللی‌حقوق‌بشر و توسعه‌دموکراتیک" معتقد است که صلح واقعی و توسعه ملی بدون حذف خشونت علیه زنان ممکن نیست. وی می‌گوید که تخریب مدارس، قتل و قتل با استفاده از اسید تحت عنوان دفاع از زن، تنها برخی از جنبه‌های خشونت علیه زنان را نشان می‌دهد


0 comments:

ارسال یک نظر