۱۴ آذر، ۱۳۸۸

آبجوسازی "هینکن" طی 5 سال تعداد مدیران زن را افزایش خواهد داد

کارخانه هلندی آبجوسازی "هینیکن" که یکی از کنسرن های بزرگ جهان است؛ اعلام کرده ظرف 5 سال آینده تعداد مدیران زن را به 50 درصد افزایش خواهد داد.در بیانیه مطبوعاتی مورخ 2 دسامبر "هینیکن" آمده است که در بخش کارگزینی این کارخانه، در حال حاضر 50 درصد پرسنل زن اند. اما بخش های تولید و مالی این کنسرن، تا حد نصاب 50 درصدی راهی طولانی دارند. وعده داده شده است که ظرف 5 سال اینده این شکاف پر شود.
طی سال های جاری کارزارهای متعددی در هلند از سوی نهادهای دولتی، نیمه دولتی و غیر دولتی برای افزایش سهم زنان در سطوح مدیریت به عمل آمده است. متعاقب این تلاش ها، بسیاری از کارخانجات و شرکت های بزرگ موظف شده اند، تعداد زنان در سطوح مدیریت را افزایش دهند.

0 comments:

ارسال یک نظر