۱۴ آذر، ۱۳۸۸

استاندار سمنان خواستار زنانه – مردانه شدن اتاق ادارات شد

در ادامه تشدید فشارهای اجتماعی و تفکیک جنسیتی اماکن عمومی در ایران، اخیرا عباس رهی، استاندار سمنان خواستار زنانه – مردانه کردن اتاق های کار در ادارات شده است.وی این مطلب را در جلسه ای که در استان سمنان بین مسئولین و شورای "امر به معروف " برگزار شد، عنوان کرده است.
استاندار سمنان علاوه بر این خواستار آن شده است که در ادارات، مراسم نماز به جا آورده شود. یکی دیگر از مراکزی که استانداری سمنان به اتفاق نهادهای مسئول "نهی از منکر" و مساجد خواهان "اسلامی" تر شدن آن هستند، دانشگاه ها می باشند

0 comments:

ارسال یک نظر