۱۳ آذر، ۱۳۸۸

جنگ علیه زنان در کنگو


تجاوز به زنان در منطقه جنگ داخلی کنگو، کیوو ی شمالی، یک سلاح جنگی محسوب می شود. تنها در همین منطقه روزانه 40 زن مورد خشونت جنسی قرار می گیرند. قرارداد صلح ماه مارس سال جاری نیز بهبودی در این وضع ایجاد نکرد و تعرضات به زنان همچنان در دستور روز قرار دارند.
به گزارش سازمان امداد" کیر "، که در مناطق دچار جنگ داخلی به دادن کمک های اولیه به قربانیان می پردازد، درجمهوری دمکراتیک کنگو ، زنان بیشتر در خطرند تا سربازان.
طبق گزارش سازمان مزبور، بیشتر کمک ها به زنان قربانی در زمینه دادن وام های کوچک برای ایجاد ممر درآمد است ، اما این سازمان طرحی با عنوان " دهان باز کنید " هم به اجرا گذاشته است تا زنان قربانی ی گریخته از مناطق جنگزده را وادار به سخن گفتن از رنج های خود کند


0 comments:

ارسال یک نظر