۱۶ آذر، ۱۳۸۸

حمله نيروهاي لباس شخصي به زهرا رهنورد

كانون زنان ايراني: دكتر زهرا رهنورد ، استاد دانشگاه تهران و همسر ميرحسين موسوي صبح امروز حدود ساعت 11 در دانشگاه تهران مورد سوء قصد چند زن كه خود را بسيجي معرفي مي كردند ، قرار گرفت.

دكتر رهنورد ، استاد دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه دانشكده هنرهاي زيبا براي بزرگداشت روز دانشجو آماده مي شد كه مورد اين تهاجم قرار گرفت.

به گفته يكي از شاهدان عيني اين ماجرا وقتي رهنورد از اين زنان پرسيد كه چرا مرا تعقيب مي كنيد انها مدعي شدند كه براي محافظت از رهنورد امده اند. رهنورد به انها گفت: شما از صبح تا كنون مرا رها نكرده ايد و به دفترم و هر جا كه رفتم مرا تعقيب كرديد.

اين شاهد عيني مي گويد:" رهنورد رو به انها گفت من به شما مي گويم كه من از سر تا پا سبزم و شما هم براي ممانعت از حضور من به اينجا امده ايد."
اين گفتگو نهايتا به درگيري لفظي و اهانت سردسته اين زنان به رهنورد منجر شد. زن سردسته به رهنورد گفت به من بگوييد افكارتان قبل و بعد از انقلاب چه بوده است؟

اين شاهد عيني ادامه مي دهد:" رهنورد به آنها گفت شما بازجو هستيد و يا به قول خودتان محافظ كه آن زن گفت تو از ما مي ترسي. پاسخ رهنورد اين بود كه جز از خدا از هيچ كس نمي ترسم و اگر مرا تكه تكه كنيد و به قبر بسپاريد جز صداي سبز آزادي و دمكراسي صداي ديگري از قبر من نمي شنويد."
به گفته اين شاهد عيني سردسته اين زنان به زور وارد ساختمان مركزي دانشكده هنرهاي زيبا شد كه نهايتا با دخالت حراست دانشگاه زهرا رهنورد توانست از ان محوطه دانشگاه خارج شود.اما همان جرياني كه در دانشگاه آن جنجال را به پا كرده بود رهنورد را تعقيب كرد و در ميانه خيابان وصال در حالي كه او سوار ماشين و داخل دانشگاه بود گاز فلفل را از فاصله 20 تا 25سانتي بر صورت او پاشيدند كه منجر به خفگي شديد او و نابينايي موقتش شد. در آن لحظه اهالي و مغازه هاي اطراف هركدام به نحوي به نجات او اقدام كردند.

اين شاهد عيني ادامه مي دهد:" و باز هم به كمك حراست دانشگاه تهران سعي كردند رهنورد را با حال بسيار بد از محاصره شديد نيروهاي امنيتي خارج كنند."

طبق اخبار رسيده از اين شاهد عيني وضعيت ريوي و بينايي رهنورد به دليل اينكه گاز فلفل از فاصله بسيار نزديك به صورت او پاشيده شد بد گزارش مي شود.

0 comments:

ارسال یک نظر