۱۶ آذر، ۱۳۸۸

بازکردن نوشابه برای وزیر درآستانه استیضاح/ عکس


میکنند.

در شرایطی که زمزمه‌های استیضاح وزیر صنایع در مجلس پیچیده و برخی نمایندگان مقدمات این کار هستند، یکی از روزنامه‌های اقتصادی با چاپ عکس بسیار بزرگ و غیرمتعارفی از مهندس محرابیان، از عملکرد وی دفاع کرد.

نمایندگان پیگیر استیضاح محرابیان، ارایه آمارهای به دور از واقعیت و اغراق‌آمیز، انتصابات افراد کم تجربه در برخی پست‌های کلیدی، تعلل در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و عدم اجرای تدابیر موثر برای حمایت از واحدهای تولیدی درگیر رکود تورمی موجود را دلایل اصلی خود برای استیضاح وزیر صنایع عنوان می‌کنند.

0 comments:

ارسال یک نظر