۱۶ آذر، ۱۳۸۸

درگيري شديد در تقاطع فخر رازي

دانشجويان مركز آموزش سوره از اين مركز خارج شدند و در خيابان آزادي شروع به راه پيمائي نمودند آنها از مقابل وزارت كار به سوي ميدان انقلاب در حال حركت هستند و مردم به آنها مي پيوندند. دانشجويان و مردم با شعاردر حال حركت هستند .
همچنين در تقاطع ابوريحان هزاران نفر از جوانان در حال تظاهرات هستند و دختران جوان رهبري اين تظاهرات و جنگ و گريزها را به عهده دارندو جنگ و گريز گسترده اي بين مردم و جوانان از يك طرف و نيروهاي سركوبگر ادامه دارد. جوانان يكي از بسيجيان كه با موتور بسوي آنها حمله ور شده بود دستگير كردند و بشدت كوشمالي دادند و موتور اين فرد را به آتش كشيدند. در اعتراضات امروز همه اقشار مردم شركت دارند از نوجوانان دانش آموز،تا افراد بسيار مسن، كارگران ،معلمين ،بازاريان ،كارمندان و دختران و زنان نقش عمده اي را دارند.
نيروهاي سركوبگر اقدام به تيراندازي كردند و بنابه اخبار تاييد نشده حاكي از زخمي شدند ۲ دختر بر اثر اصابت گلوله است.
همبستگي مردم بي نظير است دربهاي منازل بر تظاهركنندگان باز است. مردم با پناه دادن به تظاهركنندگان و دادن آب و ساير مايحتاج آنها از تظاهركنندگان حمايت مي كنند

0 comments:

ارسال یک نظر