۱۶ آذر، ۱۳۸۸

دستگیری مادران عزادار

مادران عزادار که روزهای شنبه هرهفته در پارک لاله تهران تجمع می کنند، باردیگر با خشونت نیروهای انتظامی مواجه شدند.
در گردهمایی روز شنبه 14 آذر مادران، مامورین و نیرهای انتظامی نخست به صف تجمع کنندگان حمله ور شده و سپس چند تن از آنها را دستگیر کردند.
در گزارشات متعدد و بر اساس گفته های شاهدین عینی و برخی شرکت کنندگان، تعداد دستگیر شدگان بین 10 تا 21 تن اعلام شده است.
طی ماه های گذشته مادران و خانواده های کشته شدگان رویدادهای پسا انتخاباتی، با تجمع در پارک لاله خواهان پی گیری قتل فرزندان خود هستند.علاوه بر ایران، در بسیاری از کشورها از جمله آرژانتین و فلسطین و نوار غزه، مادران و همسران کشته شدگان و ناپدید شدگان برای جلوگیری از فراموش شدن فرزندان خود، تجمعات مرتب و علنی در معابر عمومی برگزار می کنند تا افکار عمومی را از آنچه بر فرزندانشان گذشته، باخبر کنند. این جنبش به نام "زنان سیاهپوش" شناخته شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر