۱۲ آذر، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از کاروان سرای امیر در سال 1277 در تهران

img98.com Image Upload Center