۲۷ آذر، ۱۳۸۸

کودکان را در معرض دود سیگار قرار ندهید!

یافته‌ جدید پژوهشی نشان می‌دهد کودکانی که در طول دوران رشد اولیه در معرض دود سیگار هستند تا 10 سالگی ناهنجاری های رفتاری بیشتری بروز می‌دهند.

این یافته با استفاده از اطلاعات ناشی از مطالعه جی‌آی‌اس‌آی(1) به‌دست آمده که توسط مرکز تحقیقاتی هلم‌هولتز(2)، دانشگاه لودویگ ماکسی میلیانز مونیخ (3)، دانشگاه تکنولوژی مونیخ آلمان و بیمارستان ماریان در وسل آلمان صورت‌گرفته و در شماره جدید اینترنتی «مجله دیدگاه‌های بهداشت محیط» منتشر شده‌است.

دکتر جواخم هنریخ از انستیتوی همه‌گیرشناسی در مرکز تحقیقات هلم‌هولتز گفت ‌«ما توانستیم نشان بدهیم در کودکانی که پیش از تولد و پس از آن در معرض دود سیگار بوده‌اند در دوران مدرسه نشانه‌های نابهنجار رفتاری بیشتر بروز می کند. به علاوه تفاوتی نیز بین اثرات زیان‌بار دود سیگار در کودکانی که تنها پس از تولد درمعرض دود سیگار بودند و آن‌هایی که در طی رشد پیش از تولد در معرض آن‌ قرارگرفته‌اند دیده شد.»

نتایج تحقیق نشان‌داد خطر بروز نشانه‌های نابهنجار رفتاری درکودکانی که تنها پیش از تولد در معرض دود سیگار بودند 1.9 برابر بیشتراز کودکانی بود که پیش یا بعد از تولد در معرض دود سیگار نبودند. خطر برای کودکانی که پس از تولد درمعرض دود سیگار قرارگرفته ‌بودند 1.3 برابر بیشتر از کودکانی بودند که در چنین شرایطی نبودند. به علاوه در کودکانی که هم در رحم مادر و هم در طی سال‌های اول زندگی با دود سیگار بزرگ شده بودند خطر بروز نشانه های نابهنجار رفتاری دوبرابر بود.

نشانه های نابهنجار رفتاری در این پژوهش عبارت بودند از بیش فعالی (تحرک بیش از حد)، نقص توجه (مشکل در توجه و تمرکز)، و اشکال در نحوه ارتباط با همسالان. یافته های مطالعه مستقل از اثرات محیط اجتماعی که کودکان درآن بزرگ شده بودند بدست‌آمد.

در چارچوب این مطالعه داده‌های مربوط به 5991 کودک و والدین آن‌ها مورد تحلیل قرارگرفت.

به نظرهنریخ ارزش مطالعه نه تنها به‌خاطر رویکرد پژوهشی آینده‌نگر آن است بلکه به علت جامعیت زمینه‌یابی براساس اندازه‌گیری خطر با توجه به میزان آلودگی احتمالی کودک پیش از تولد، پس از تولد و دوران کودکی است. این شیوه امکان تعیین اثرات دود سیگار را پیش از تولد و پس از آن و تمیز بین آن‌ها را فراهم می‌سازد.

دانشمندان به منظور اطمینان از روایی پاسخ آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌ها آزمون‌های کنترل‌شده‌ای را نیز به‌دقت به‌کار بردند تا اثرات سوگیری احتمالی آزمودنی ها را که می‌توانست مربوط به عوامل اجتماعی باشد متمایز سازد.

سیمون راکینگر سرپرست مطالعه گفت «رابطه ی در معرض دود سیگار بودن در طی رشد جنین در شکم مادر و مشکلات رفتاری اولیه کودک در سنین مدرسه که در این مطالعه به دست آمده براساس عوامل دیگر محیط اجتماعی نبوده است.»

یافته‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که در معرض دود سیگار بودن اثر برجسته‌ ی زیان‌باری در رشد رفتاری کودکان دارد و این اثر منفی بر مشکلات رفتاری کودکان در دوران پیش از تولد بیشتر است از دوران پس آن.

(1) مطالعه جی‌آی‌اس‌آی یک مطالعه درازمدت در آلمان است که در سال 1995 آغاز شده است و در حال پیگیری است. هدف از این مطالعه آینده‌نگر، بررسی اثرات تغذیه، عوامل محیطی و آسیب‌پذیری‌های ژنتیک بر بهداشت کودکان است.

(2) مرکز تحقیقات هلم‌هولتز یک مرکز تحقیقاتی در آلمان است که مسئولیت مطالعه مباحث بهداشت محیط را برعهده دارد.

(3) دانشگاه لودویگ ماکسی‌میلیانز مونیخ دومین دانشگاه بزرگ آلمان محسوب می‌شود


0 comments:

ارسال یک نظر