۱۵ آذر، ۱۳۸۸

51 سال زندان برایجو قاتلان دختر دانشجو

دو نفر که به جرم کشتن دختر دانشجوی انگلیسی در ایتالیا بازداشت شده اند در مجموع به 51 سال زندان محکوم شدند.
به گزارش ایسکانیوز نوامبر 2007 میلادی به پلیس پروجای ایتالیا خبر رسید جنازه خونین دانشجوی بریتانیایی در اتاقش پیدا شده است. بررسی های مقدماتی نشان می داد مردیت کرچر - دانشجوی 22 ساله انگلیسی تبار - به همراه سه دوستش در خانه استیجاری زندگی می کرد. سپس دربازجویی ها مشخص شد «مردیت» آن شب به مهمانی رفته بود و تنها برگشت.همچنین وقتی دو هم اتاقی او به خانه برگشتند «در» نیمه باز بود. آنان سراغ «مردیت» رفتند اما اتاقش قفل بود.بنابراین در را شکستند و جنازه دختر نگون بخت را زیر پتو دیدند که گلویش بریده شده بود. پلیس در بازرسی اتاق دانشجوی نگون بخت ، تلفن همراه او را بررسی کرد و پیامکی تهدیدآمیز یافت.با توجه به این که «در» اتاق از داخل قفل شده بود احتمال داده شد آدمکش یا آدمکشان از پنجره فرار کرده باشند. تجسس برای رازگشایی معما ادامه داشت تا این که «آماندا ناکس» و همدستش به نام «رافائل سالیسیتو» بازداشت و در پروجای ایتالیا محاکمه شدند. آنان در دادگاه گفتند «مردیت» را بر خلاف اراده اش قربانی امیال شیطانی کردند.«آماندا» به 26 سال زندان و نامزدش» «رافائل به 25 سال زندان محکوم شده اند

0 comments:

ارسال یک نظر