۱۳ آذر، ۱۳۸۸

عکس های تاریخی از قصر قاجار در سال 12561 comments:

ناشناس در

قصر قاجار در سال 1213 قمري به دستور فتحعلي شاه قاجار، در فاصله نيم فرسنگي خارج از تهران (و در محل زندان قصر كنوني) بر بالاي تپه‌اي بنا شد به طوري كه بر قصرهاي مرتفع ديگر تسلط داشت. اين قصر گذشته از بناي اصلي سردر، حوضخانه، آمفي‌تئاتر، كوشك، حمام و ابنيه ديگري هم داشت. نماي قصر از بيرون با آجر و كاشي، و از داخل با نقاشي ديواري و آينه كاري و درهاي خاتم تزئين گرديده بود.

ارسال یک نظر