۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۱

حکم احمدی نژاد برای همسر حداد و...


محمود احمدی نژاد در احکامی جداگانه 5 خانم و دو مرد را به عنوان اعضای شورای عالی آموزش و پرورش منصوب کرد.به گزارش بازتاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 'بهرام محسن‌پور'،' پروین کدیور' ،'مژده وزیری'،'طیبه ماهروزاده'، 'غلامرضا احمدی'، 'فرحناز حدادی' و 'ونوس معافی' با حکم رییس جمهوری به عنوان اعضای شورای عالی آموزش و پرورش منصوب شدند.در حکم ' بهرام محسن‌پور'، ' پروین کدیور' و 'مژده وزیری' آمده است :‌براساس بند (13) ماده (9) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان 'عضو شورای عالی آموزش و پرورش' منصوب می‌شوید.همچنین در حکم 'طیبه ماهروزاده (همسر حداد عادل)' نیز آمده است :‌براساس بند (12) ماده (9) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد شورای رؤسای فرهنگستان‌های کشور، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی آموزش و پرورش» منصوب می‌شوید.بر اساس احکام صادره از سوی رییس جمهوری ،'غلامرضا احمدی'،' فرحناز حدادی'و ' ونوس معافی' نیز براساس بند (14) ماده (9) قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 29/7/1381 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، برای مدت چهار سال به عنوان 'عضو شورای عالی آموزش و پرورش' منصوب شده اند.


 


View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر