۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۱

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف بزرگ بانکی دیگر خبر داد

عباس مومن آبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ، او در یک نشست خبری گفت:در این تخلف، ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بانکی، بدون دریافت وثیقۀ کافی، به یک شرکت خصوصی داده شده است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور نام این بانک دولتی و شرکت خصوصی را فاش نکرد.
وی افزود: با دخالت اداره کل بازرسی استان هرمزگان از پرداخت ۲۰ میلیون یوروی دیگر به این شرکت جلوگیری شد.
عباس مومن آبادی نگفت که برای برخورد با این تخلف چه اقدامی انجام شده است.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر