۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۱

رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران به دادگاه فراخوانده شد

به گزارش شبکه تلویزیونی ِ انگلیسی زبان « پرس تی وی »  متعلق به جمهوری اسلامی ایران، پریسا حافظی رئیس دفتر رویترز در ایران، بر اساس شکایت شماری از دختران رزمی کار ایرانی  به دادگاه احضار شده است.
خبرگزاری رویترز، در ماه فوریه، گزارشی در باره دختران « نینجا کار » ایرانی پخش کرد.
دختران « نینجوتسوی» ایرانی و همچنین اکبر فرجی ، بنیان گذار سبک
« نینجوتسو» در ایران، شکایت کرده اند که در این فیلم ، دختران رزمی کار ایرانی به فراگیری آدمکشی و عملیات تروریستی متهم شده اند.
مقامات ایرانی دفتر رویترز را به این خاطر حدود دو ماه پیش بستند و این دفتر از آن زمان تعطیل است. گزارشگری نیز  که این فیلم را تهیه کرده به لندن بازگشته است.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر