۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۱

بده بستان با خبرنگار برای ترانسفر آقازاده!

یک چهره معروف فوتبالی اخیرا برای ترانسفر فرزندش ترجیح داده از موقعیت یک خبرنگار ورزشی در رسانه ملی سوء استفاده کند.به گزارش قانون، این فرد معروف که در یک باشگاه پرطرفدار تهرانی جزو چهره‌های با نفوذ به حساب می‌آید اخیرا از یک خبرنگار ورزشی درخواست کرده که فراهم کردن شرایط ترانسفر و همچنین حمایت از فرزندش در رسانه ملی را در دستور کار خود قرار دهد.این تعامل که جنبه بده بستان به خود گرفته است در حالی به نگرانی نهادهای نظارتی منجر شده که این خبرنگار ورزشی در رسانه ملی البته حضوری حداقلی دارد. البته این خبرنگار  به آقای معروف قول همکاری هم داده است.گفتنی است، بازیکنی که قرار است از رانت پدر معروفش استفاده کند از لحاظ فنی هیچ گاه نتوانسته نظر مثبت کارشناسان فوتبال را به خود جلب کند.به گزارش قانون، نهادهای نظارتی بیش از هر چیز دیگر درباره مانورهای تبلیغاتی خبرنگار ورزشی که در رسانه ملی حضور کمرنگی دارد، حساس شده‌اند.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر