۲۶ فروردین، ۱۳۹۱

شمار زیادی از کشورها و نهادهای بین‌المللی کودتا در گینه‌ی بیسائو را محکوم کردند

در حالی که کودتاگران در کشور آفریقایی گینه‌ی بیسائو می‌گویند رئیس جمهور و نخست وزیر را از مقام خود عزل کرده‌اند، شمار زیادی از کشورها و نهادهای بین‌المللی این کودتا را محکوم کردند.

شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه‌ی آفریقا، کاخ سفید آمریکا و شمار دیگری از کشورها با محکوم کردن این کودتا، خواستار آزادی فوری رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور آفریقایی شده‌اند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در گینه‌ی بیسائو قرار بود دو هفته‌ی دیگر در این کشور برگزار شود.

View Original Article


0 comments:

ارسال یک نظر