۰۳ آبان، ۱۳۸۸

توقیف نشریه دانشجویی "بیداری" در دانشگاه شیراز

نشریه دانشجویی بیداری به مدیر مسئولی نسترن رفیعی توسط معاون فرهنگی دانشگاه شیراز توقیف شد
  به نقل از خبرنامه امیرکیر این نشریه پس از انتشار 11 شماره توقیف شده است.
دکتر عباسی معاون فرهنگی دانشگاه شیراز علت توقیف این نشریه را تشویش اذهان عمومی، تریب دانشجویان به انجام اعمال خلاف قانون و چاپ مطالب غیرواقع اعلام کرد.
جلسه رسیدگی به اتهامات این نشریه یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد


0 comments:

ارسال یک نظر