۰۹ آبان، ۱۳۸۸

تصویب انتقال پایتخت تا 16سال دیگر

مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقال مركز سیاسی كشور در مكان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت را به تصویب كرد. ( البته در رژيم و نظامی ديگر)
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های كلی در بخش آمایش سرزمین پیگیری شد و با حضور كارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی موارد ذیل به تصویب رسید:
و- رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تكیه بر:
1- انتخاب مكان‌های مناسب و استقرار مراكز زیست و فعالیت جهت اقدامات توسعه متوازن و همچنین مراكز حیاتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و پدافند غیرعامل
2- فعالیت‌های توسعه‌ای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق‌های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به تهدیدات.
3- ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در كشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث، منابع آب و رعایت شرایط زمین‌شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تاسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراكز جمعیتی و شهرها و روستاها
4- تقویت همگرایی، یكپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقا سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف كشور و ایجاد قطب‌ها و كانون‌های توسعه
5- انتقال مركز سیاسی كشور در مكان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت و فعالیت در كشور تا پایان چشم‌انداز
6- توسعه متوازن روستاها و شهرهای كوچك و پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به مراكز استان‌ها.

0 comments:

ارسال یک نظر