۰۹ آبان، ۱۳۸۸

خبر آزادی مهندس بهزاد نبوی تكذیب شد

طبق آخرین گزارش ها خبر آزادی مهندس بهزاد نبوی تائید نشد و فردا صبح یكشنبه ۱۰ آبان ماه محاكمه وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار می شود . آگاهان پیش بینی می كنند پس از برگزاری این جلسه و با توجه به حاد بودن بیماری قلبی مهندس نبوی قرار بازداشت ایشان تبدیل و آزاد خواهد شد.

0 comments:

ارسال یک نظر