۰۶ آبان، ۱۳۸۸

راز مرد مسلح تحت‌تعقيب حوادث بعد از انتخابات

در آخرين روز نمايشگاه مطبوعات، مردم و خبرنگاران، مردي را در نمايشگـاه ديدنـد كـه در حوادث ‌بعـد از انتخابـات تصويري از او منتشر شـده بـود كـه بـا يك سلاح گـرم مسلسل در خيابان‌هاي تهران و در ‌بين مردم حضور داشت.‌به گزارش عـصـرايـران، تصوير اين مـرد مسلح در آن زمـان بــه سرعت در رســانـه‌هـا منتشـر شــد و ‌تحليل‌ها و اظهارنظرهاي مختلفي درباره هويت فرد مورد نظر مطرح شد.‌در همان حال مسئولان نيز درصدد دستگيري اين فرد مسلح برآمدند. خبرگزاري فارس نيز با انتشار اين ‌عكس ،آن را سندي بر حضور عناصر مسلح ضدانقلاب در جريان حوادث بعد از انتخابات دانست.‌‌ ‌در اين ميان، يك روزنامه اصلاح‌طلب نيز خبري منتشر كرد و مدعي شد فرد مذكور يك بيمار و آن ‌اسلحه نيز اسبـاب بـازي است و اين فــرد هـر روز در خيابـان‌هـاي تهــران مشاهده مي‌شود.‌ ‌با بروز اتفاقات پي در پي بعدي، مرد مسلـح ماجرا از يادها رفت تا اينكه در نمايشگاه مطبوعات و ‌در غرفه هاي مختلف رسانه ها حضور يافت و ماجراي انتشار عكس خود را در آن وقايع اين گونه تشريح ‌كرد: دامادم با من مشكل داشت و به هـمـيـن دلـيـل عكس من را به وسيله فتوشاپ روي تصوير درگيري‌هاي خياباني گذاشت و منتشر كرد بعد هم در تماس با مراجع امنيتي، محل زندگي من را اعلام كرد و ‌شبانه 15 مامور به منزلم آمدند و مرا دستگير كردند اما وقتي متوجه شدند عكس دستكاري شده بود،‌آزاد شدم.‌

0 comments:

ارسال یک نظر