۰۶ آبان، ۱۳۸۸

اخراج سه دانشجوی بهائی از دانشگاه سمنان

خانمها مژده نورانی، فرحناز فلفلی و آقای اردلان تبیانیان که در کنکور سال 88 در دانشگاه سمنان پذیرفته شده بودند پس از گذشت یک هفته حضور در دانشگاه بنا به دستور حراست دانشگاه اخراج شده و از حق تحصیل خود محروم شدند.  پیگیریهای این دانشجویان و مراجعات مکرر آنان به مسئولین و ریاست دانشگاه نیز نتیجه ای نداشت و تنها جواب آنها  "دستور از بالا"  عنوان شده است، لازم به ذکر است مسئولین دانشگاه ابراز نموده اند که بنا به دستور هیچ برگه و مستندی در خصوص اخراج آنان نمی توانند ارائه دهند.

0 comments:

ارسال یک نظر