۰۶ آبان، ۱۳۸۸

بازداشت رئيس ستاد88 استان گلستان

على خاري، رئيس ستاد88 (جوانان حامى‌خاتمى‌و موسوي) استان گلستان بازداشت شد. پس از بازجويى بازداشت شد. در روزهاى گذشته چند نفر از جوانان فعال در انتخابات رياست جمهورى که از اعضاى ستاد جوانان حامى‌موسوى و خاتمى‌بودند، نيز احضار و مورد بازجويى قرار گرفته‌اند.

0 comments:

ارسال یک نظر