۰۷ آبان، ۱۳۸۸

بي خبري كامل از حسين خاني پس از بازداشت در مراسم دعاي كميل

احمد حسین خانی دانشجوی رشته سینما دانشگاه هنر و از فعالین دانشجویی دانشگاه و از اعضای ستاد مهندس میرحسین موسوی از روز پنج شنبه 30/7/88 بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
 بنا به اين گزارش وی پجشنبه شب گذشته منزل را به قصد شرکت در مراسم دعای کمیل ترک کرده است ولي آن شب به منزل بازنگشته است.
 تنها در روز جمعه  طی تماسی از زندان اوین ، مسئولان امنيتي از زنداني بودن وی در این زندان خبر داده اند.
گفتني است در هفت روز گذشته از بازداشت غير قانوني اين فعال دانشجويي ، وی هیچ تماسی با خانواده نداشته است و خانواده وي در بي خبري كامل از وضعيت وي به سر ميبرند. با توجه به اخبار ناگوار منتشر شده از زندان اوين و عدم تماس تلفني احمد حسين خاني تا كنون ، خانواده و دوستان وي به شدت نگران سلامتي اين دانشجوي دربند ميباشند.
 شايان ذكر است كه احمد حسین خانی در تابستان گذشته و در جريان بازداشت هاي گسترده پس از انتخابات نیز به مدت 28 روز در بند امنيتي 209 زندان اوین زنداني بوده است.
همچنين گفتني است احمد حسين خاني  در چهارمين دادگاه نمايشي كودتاچيان به عنوان متهم حضور داشته است و پس از آن به قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده بود.
اين دانشجوي دربند دانشگاه هنر در طول مدت آزادی پس از زندان اول نيز چندین بار مورد تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفته و نیز یک بار جهت تکمیل پرونده به منظور ارسال به دادستانی به زندان اوین فراخوانده شده بود.

0 comments:

ارسال یک نظر