۰۷ آبان، ۱۳۸۸

عکس قدیمی از رضا شاه در خرمشهر


1 comments:

saeeddabat در

درسته این عکس رضا خان اشغالگر زمانی که در تاریخ 1925 کشور الاحواز را اشغال کرد ولی مطمئن باشید مبارزه همچنان ادامه دارد و اشغالگران را چه ان نازیسیم اشغالگر رضاخان و چه خمینی دجال را بیرون خواهد انداخت

ارسال یک نظر