۰۹ آبان، ۱۳۸۸

بازداشت مهندسان شركت مپنا

خانم دهقانی و آقای توكلی ، دو تن از مهندسین بخش تولید و مهندسی شركت مپنا ، دوشنبه هفته گذشته توسط یك زن و مرد لباس شخصی كه اسلحه همراه داشتند بازداشت شدند و بعد از یك روز خانم دهقانی آزاد شد اما از وضعیت آقای توكلی خبری در دست نیست ، بنا بر گزارشات رسیده ، در همان روز در پی اقدام ماموران لباس شخصی به بازداشت چند نفر دیگر با اجتماع كاركنان شركت مپنا مواجه شدند و ازبازداشت آنان صرف نظر كردند.

0 comments:

ارسال یک نظر