۰۹ آبان، ۱۳۸۸

دانشجوی زندانی پیمان عارف دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده ،پیمان عارف فعال دانشجوئی روز جمعه در اثر فشارهای که بر او وارد می شود و عدم دسترسی به داروهایش دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد.
پیمان عارف روز جمعه 8 آبان ماه در اثر فشارهای که علیه او وارد می کنند  و عدم دسترسی به داروهایش  دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد. فعال دانشجوئی پیمان عارف روز  چهارشنبه 6 آبان ماه از سلولهای انفرادی به بند  کارگری 350 منتقل شد.رئیس این بند فردی بنام بزرگ نیا است که در اذیت وآزار زندانیان سیاسی مسقیما نقش دارد.
از زمان انتقال به بند کارگری فشارها و اذیت وآزارها و همچنین محدود کردن ارتباطش با خانواده شدت یافته است. این فعال دانشجوئی طی تماسی که با خانواده اش داشته اعلام کرده است در صورتیکه فشارها و آذیت و آزارها و محدودیتها ادامه یابد از روز شنبه 9  آبان ماه اعتصاب غذای تر خودش را به اعتصاب غذای خشک تبدیل خواهد کرد.
پیمان عارف دانشجوی ستاره دار زندانی در پی انتشار نامه ای خطاب به جعفری دولت آبادی دادستان تهران و اعتراض به صحبتهای کذب او، دادستان تهران طی یک اقدام غیر انسانی  روز یکشنبه 3 آبان ماه  دستور انتقال او را به سلولهای انفرادی بند 240 صادر کرد. پیمان عارف در اعتراض به انتقالش به سلولهای انفرادی بند 240 اقدام به اعتصاب غذای نمود.
پیمان عارف دانشجوی ستاره دار کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران 27 خرداد ماه دستگیر وبه سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل گردید و 75 روز را در سلولهای انفرادی بسر برد. پیمان عارف هنگام انتقال از دادسرای نظامی به دادگاه انقلاب بشدت مورد ضرب وشتم بازجو قرار گرفته بود.این دانشجوی زندانی به 18 ماه زندان محکوم شده است.


0 comments:

ارسال یک نظر