۰۳ آبان، ۱۳۸۸

انتقال ضیانبوی به شعبه 2 بازپرسی امنیت

ضیاءالدین نبوی، از دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل که در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری بازداشت شده بود؛ سرانجام صبح امروز به شعبه 2 بازپرسی امنیت منتقل شد و آخرین دفاعیاتش را انجام داد.

به نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر، اتهامات نبوی، تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم ، ارتباط با سازمان مجاهدین و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.
نبوی در دفاع از خود اتهام "ارتباط با سازمان مجاهدین" را رد کرد و آن را ناشی از یک توهم امنیتی دانست. وی همچنین سایر اتهامات وارد به خود را نیز رد کرده و فعالیت‌هایش را در چهارچوب قانون ذکر کرد .
ضیاالدین نبوی در اکثر دادگاه‌های علنی تشکیل شده در شعبه 15 دادگاه انقلاب، حضور یافت. در کیفرخواست اولیه صادره از سوی دادستانی نیز از وی به عنوان مرتبط سازمان مجاهدین نام برده شده است و این اتهام در حالی به وی نسبت داده می شود که تنها برخی از نزدیکان این فعال دانشجویی در گذشته با سازمان مجاهدین ارتباط داشته‌اند.
گفتنی است که این فعال دانشجویی همچنین، سخنگوی "شورای دفاع از حق تحصیل"است که در سال‌های گذشته فعالیت‌های چشمگیری را در اعتراض به محروم نمودن دانشجویان از ادامه تحصیل به سبب فعالیت‌های انتقادی‌شان، انجام داد.

0 comments:

ارسال یک نظر