۰۹ آبان، ۱۳۸۸

سرقت ميلياردي از موسسه مالي - اعتباري

 شنيده هاي خبرنگار «آينده»، از اختلاس ميلياردي کارمند يکي از موسسات مالي - اعتباري مشهور وابسته به يک نهاد حکايت دارد. بنابر اين گزارش، کارمند مذکور که در شعبه يي در شمال غرب تهران فعاليت مي کرده، حدود هشت ميليارد تومان از حساب اين موسسه خارج کرده و متواري شده است. با توجه به اينکه حقوق مسوولان و مقامات اين نهاد هم از طريق همين موسسه پرداخت مي شده، گفته مي شود فرد مذکور ليستي از حقوق دريافتي شماري از اين مسوولان را نيز به عنوان يک عامل فشار با خود برده است.


0 comments:

ارسال یک نظر