۰۹ آبان، ۱۳۸۸

عکس قدیمی از شاه شاهنشاهی و فرح در اردن در سال 1350


17 comments:

اندیشه در

به روح خودش وپدرش سگ شاشید

ناشناس در

كيرم دهن هركي نظر قبليو داده!

ناشناس در

روح با شکوه خودش و پدر بزرگوارش شاد.

ناشناس در

خدا رحمتش کنه و لعنت به کسیکه به او فحش و نا سزا میگه چون از نوع همون ادمکشها هست

ناشناس در

خدا رحمتش کنه ، با رفتنش شرف ، عظمت ، آبرو وحتی شعور وفهم اوليه اجتمايی را با خودش برد که نتايجش اينچنين سرميزند ، ای شخص نفهم ۰

ناشناس در

به دهن کامنت اول باید شاشید

ناشناس در

در پاسخ به نظر اول: کافر همه را به کیش خود پندارد.

ناشناس در

به روح خمینی و همه پشت به میهنان باید شاشید. توکه مرده های تازیان را میپرستی، ولی به بانیان ایران ساز ناسزامی گویی.

ناشناس در

خودش و پدرش شاشیدن تو روح خمینی و جد بزرگوارش

ناشناس در

به روح علی سگ کش و محمدو فاطمه و الله و تمامی باورهایت باید شاشید به تو و دیگر پادشاهان عرب زده همچون پادشاهان قاجار و درود بر روان پاک تمامی پادشاهان مردم دوست و ایران دوست در تمام دوران که پادشاهان پهلوی نیز از آن گروه هستند

ناشناس در

امید ان دارم کسانیکه در این دنیا از دیدن شاه و محاسنش دور ماندند در اخرت خداوند تبارک و تعالی همنشینی و همجواری او را نصیبشان کند البته از خداوند می خواهم مرا هم همنشین و همجوار امام خمینی کند.امید دارم همه امین بگویند

ناشناس در

کیر خمینی و جد بزرگوارش تو سر و صورت کسانی که که به شوهر ننه خودشون(امام خمینی)فحش دادند

ناشناس در

ریدم دهن پدر و مادر و همه کس و کارنفر قبل از خودم معلومه اصل مادر جندس و پدرشم جاکش واقعیه زنا زاده بی اصل و نسب

ناشناس در

بانیان وصاحب این عکس وهرکس که به امام توهین میکنند نمیدانند که شاش ومدفوع غرب وصهیونیزم رامیخورندوعربده نوکری غربیهادارند ونسبت به ملت شریف خود توهین میکنندسزای این گونه افراددست به کمر نزد عجانب است وبس

ناشناس در

شعور اسلامي را از کامنت اولي ياد بگيريدو به دنيا صادرکنيم تا معني ان قلاب را بفهمند

ناشناس در

شعور اسلامي رااز کامنت اولي ياد گرفتيم

ناشناس در

ريدي به انقلاب

ارسال یک نظر