۰۶ آبان، ۱۳۸۸

دادستان كل كشور شكايت 100 نماينده از موسوي را تاييد كرد

غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور صبح امروز در حاشيه برگزاري جلسه كميته تعيين مصاديق جرائم يارانه‌اي در جمع خبرنگاران در خصوص شكايت نمايندگان مجلس از مير حسين موسوي گفت: در تاريخ 29 مهرماه سال جاري دو تن از نمايندگان مجلس متن شكوائيه كه تعداد قابل توجهي حدود 100 نفر آن را عليه موسوي امضا كرده بودند تنظيم و به بنده ارائه كردند كه دادستاني كل كشور در اين خصوص مشغول بررسي مطالب ارائه شده است. 
به نقل از فارس ، وي افزود: از طرف برخي مجامع هم مطالبي منعكس شده و در خواست رسيدگي و تعقيب موضوع را از ما دارند البته دادستاني كل كشور مستقيما اقدام قضايي انجام نمي‌دهد بلكه مطالبي را تنظيم و براي رسيدگي به مراجع ذيربط قضايي ارسال خواهد كرد.
دادستان كل كشور در خصوص زمان رسيدگي به اين شكوائيه‌ها اظهار داشت: زمان رسيدگي بستگي به اقدامات بعدي و موكول به بررسي گزارشاتي است كه برخي افراد و مجامع ارائه داده‌اند.
اژه اي ادامه داد: در مطلب ارائه شده توسط نمايندگان مجلس برخي اتهامات در خصوص مير حسين موسوي مطرح شده و به عنوان شريك و مباشر نمايندگان خواستار تحت تعقيب قرار گرفتن وي شده‌اند؛ نمايندگان در خواست خود را به مواد 610 و 618 قانون مجازات اسلامي كه در خصوص بر هم زدن امنيت و نظم اجتماعي و تبليغ عليه نظام اسلامي است، مستند كرده‌اند.
وي در ادامه تاكيد كرد: برخي از اساتيد دانشگاه نيز درخواست مشابهي در اين خصوص از ما داشته اند كه متعاقبا دادستاني بررسي هاي مقتضي را انجام و نتايج را به مراجع ذيربط ارسال خواهد كرد.


0 comments:

ارسال یک نظر