۰۹ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از مانور نظامی درسال 1289



0 comments:

ارسال یک نظر