۰۷ آبان، ۱۳۸۸

صدور حکم زندان علیه یک زندانی سیاسی زن

بنابه گزارشات رسیده دادگاه انقلاب سمنان زندانی سیاسی  طیبه نبوی را به احکام غیر انسانی  3 ماه حبس تعزیری و  1 سال زندان تعلیقی محکوم کرد.
زندانی سیاسی طیبه نبوی بیش از 2 ماه پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان منتقل شد  در طی این مدت تحت فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات و در شرایطی بسیار سخت و بلاتکلیف  قرار داده شد. پس از آن به  دادگاه انقلاب سمنان  برده شد و به حکم غیر انسانی 3 ماه زندان تعزیری و 1 سال زندان تعلیقی محکوم شد.
زندانی سیاسی طیبه نبوی در 26 مردادماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات سمنان منتقل شد او چندین هفته در سلول انفرادی بسر برد و از ملاقات با فرزند 3 ساله اش و خانواده اش محروم بود. او در طی مدتی که در سلولهای انفرادی قرار داشت تحت بازجوئیهای طولانی در طی ساعات مختلف شبانه روز قرار داشت و در حین بازجوی تحت  شکنجه های جسمی و روحی بود. زندانی سیاسی طیبه نبوی همچنان در بند زنان زندان سمنان زندانی است.


0 comments:

ارسال یک نظر