۰۹ آبان، ۱۳۸۸

فعالیت گشت‌ارشاد به هیچ‌وجه متوقف نخواهد شد

معاون اجتماعی ناجا گفت: برخورد با مفاسد اجتماعی از سوی نیروی انتظامی تشدید شده، اما ممکن است در روش و ابزار تجدیدنظر شده باشد.  سردار بهمن کارگر افزود: از آن‌جا که روش و ابزار متخلفان و مجرمان تغییر کرده، لازم است روش برخورد با تخلف نیز تغییر کند.
وی افزود: با توجه به تغییر روش متخلفان، روش و ابزار برخورد با تخلف از سوی نیروی انتظامی نیز تغییر می‌کند، ولی آن چه مسلم است برخورد با مفاسد اجتماعی و فعالیت گشت ارشاد به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و با جدیت با متخلفان برخورد می‌کنیم.
کارگر خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی نخست به دنبال برقراری امنیت و استقرار انضباط در جامعه است.  وی همچنین درباره عملکرد نیروی انتظامی در خوزستان گفت: نیروی انتظامی با توجه به جغرافیا، فرهنگ و زمان ماموریت‌های خود را در کشور انجام می‌دهد. در برابر هر عمل خلاف قانونی که در خوزستان انجام شود نیروی انتظامی به عنوان ضابط قانون و قوه قضاییه با متخلفان برخورد می‌کند و جرایم در هر سطحی که باشد نیروی انتظامی به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید.

0 comments:

ارسال یک نظر