۰۶ آبان، ۱۳۸۸

عکس تاریخی از مصدق با رییس جمهور آمریکا

u

0 comments:

ارسال یک نظر